Kwaliteitsmanagement

Een kwaliteitsmanagement systeem is een instrument dat helpt bij het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit binnen jouw organisatie. Dit begint met het maken van een beleid en het stellen van doelen om daarna middels de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) hierop te controleren, te leren en te verbeteren.

Voordelen Infrabox

Efficiënte processen

Medewerker kwalificaties

Kwaliteit borgen

Heldere werkvoorbereiding

Digitale uren administratie

Infrabox kwaliteitsmanagementsysteem

Audits

Menig infra aannemer heeft aardig wat certificaten aan de muur hangen. Wanneer je deze bestudeert zul je zien dat een groot aantal hiervan een oorkonde zijn vanuit een auditing organisatie voor een geïmplementeerd kwaliteitssysteem. Voorbeelden hiervan zijn:

Met Infrabox is het mogelijk om binnen je organisatie de kwaliteit van processen, veiligheid bij werken en CO2 reductie te monitoren.

Veiligheidsbewustzijn

Misschien een cliché, maar voorkomen is beter dan genezen. Wist je dat 60% tot 70% van alle incidenten kunnen worden voorkomen als jij en al je collega’s het kwaliteitsdenken tussen je oren hebt zitten?

Veiligheidsbewustzijn is daar een mooi voorbeeld van. Juist dit bewustzijn wordt gestimuleerd door een kwaliteitsmanagementsysteem. Een goed geïmplementeerd systeem resulteert dan ook in “hart voor kwaliteit” en/of “hart voor veiligheid” en/of “hart voor duurzaamheid”. Je zult zien dat het schadebeeld drastisch reduceert.

Kwaliteitsmanagement Infrabox

Alle functionaliteiten in één box voor infrabedrijven en groenvoorzieners van ZZP tot MKB

Snel uren declareren
Digitale
toolboxmeeting
Werken
beheren

Uitgebreide
planningstool

Werkplek
inspectie

Upload
onderhouds-contracten

… en nog veel meer!

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement kent de aspecten oorzaak-analyses (root cause analyse) en risico analyses. Voorbeeld: wanneer er (bijna) een incident (zoals VGM-incident) plaatsvindt, ofwel een ongeplande gebeurtenis, kunnen we alleen leren en verbeteren. Door de gebeurtenis te analyseren en stil te staan bij eventuele risico’s kunnen nieuwe maatregelen worden genomen.

Kwaliteitsmanagement
Infrabox kwaliteitsmanagement

MAPGOOD-methode

Een oorzaakanalyse kun je aanvliegen met bijvoorbeeld de MAPGOOD-methode. Maar qua GWW-aannemers zijn de oorzaken van (bijna) incidenten al redelijk uitgekristalliseerd. Infrabox biedt dan ook een standaard oorzaak checklist aan middels de ISHIKAWA-6 opzet. Kwestie van (meerdere) oorzaken aanvinken en klaar is Kees.

Risico inschatten

Ieder risico is uniek en dient op zichzelf te worden ingeschat qua gevolgen. Dit dient zoveel mogelijk objectief te geschieden. Risico’s onderkennen en inschatten is fundamenteel binnen kwaliteitssystemen, zo ook voor auditors. Vaak wordt hiervoor de “Fine & Kinney” methode gebruikt welke uitgaat van de formule: “kans x blootstelling x effect“. Het resultaat hiervan is een “risico-index” welke wordt gebaseerd op ingegeven factoren en onderliggende rekentabellen.

Eenvoudig gezegd levert de risicoanalyse qua risico-index een drietal uitkomsten op. Je moet maatregelen nemen op de korte termijn (rood), maatregelen nemen op de (middel)lange termijn (oranje) of het risico is mogelijk aanvaardbaar (groen). Dat laatste is vaak een kosten/baten afweging.

Je begrijpt dat een dergelijke risicoanalysemethode al gauw een goed gevulde spreadsheet oplevert.

Toolboxmeeting met infrabox

Weg met spreadsheets

Met het gebruik van Infrabox heb je geen spreadsheets meer nodig! De risicoanalyse wordt ondersteund door “Fine & Kinney” methode die in Infrabox “gebakken” is. Met een eenvoudig vraag en antwoord spel kun je ieder risico geobjectiveerd inschatten qua impact. Het resultaat is een groen, oranje of rode uitkomst (met haar berekende risico-index).

Je weet dan of je al dan niet (stevige) maatregelen moet nemen

Soorten maatregelen

Er zijn vier soorten maatregelen die genomen kunnen worden. De correctieve maatregel is acuut en gericht op het beperken van de gevolgen bij een opgetreden incident. De corrigerende maatregel wordt onderkend om de oorzaak van het incident weg te nemen en herhaling te voorkomen. De preventieve maatregel onderken je om het onderkende doelstellingen (binnen het kwaliteitssysteem) te behalen. Binnen Infrabox kun je deze maatregelen ingeven en toewijzen aan een actiehouder waardoor deze op zijn of haar persoonlijke actielijst terugkomen.

Kortom: kwaliteitsdenken en kwaliteitsmanagementsystemen worden optimaal in Infrabox met digitale gereedschappen ondersteund.

Eenvoudig in gebruik

Als je kunt Appen, kun je ook Infraboxen!

Nog vragen over Infrabox?

Neem contact op!